Ziel Engineering Co.,Ltd. Thailand Industrial GAS Equipment (ELSTER DUNGS FISHER AICHI TESCOM) page contents
แรงดัน Pressure

แรงดัน Pressure(เฉพาะสมาชิก)

ความดัน(อังกฤษ:pressure; สัญลักษณ์คือp) เป็นปริมาณชนิดหนึ่งในทางฟิสิกส์ หมายถึงแรงที่กระทำตั้งฉากซึ่งทำโดยของแข็งของเหลวหรือแก๊สต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ขอ......

แก๊สธรรมชาติ Natural Gas

แก๊สธรรมชาติ Natural Gas(เฉพาะสมาชิก)

แก๊สธรรมชาติ(อังกฤษ:Natural gas)[1]เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนและคาร์บอนที่เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ประเภทจุลินทรีย......

LPG แก๊ส แอลพีจี

LPG แก๊ส แอลพีจี(เฉพาะสมาชิก)

แก๊สปิโตรเลียมเหลวหรือแอลพีจีLPG ย่อมาจากคำว่า "Liquefied Petroleum Gas" แอลพีจี LPG จัดเป็นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่มาจากซากดึกดำบรรพ์fossil fu......